Κωνσταντίνος Μπούρας - Μπαϊμάκος

Κωνσταντίνος Μπούρας - Μπαϊμάκος

Stand up comedian

Partner

Mες στη Μέση #28 - Αντώνης Βαβαγιάννης

Partner

Mες στη Μέση #5 – Βύρωνας Θεοδωρόπουλος

Partner

Mες στη Μέση #21 - Αλέξανδρος Πασπαρδάνης

Partner

Mες στη Μέση #37 - Δήμητρα Νικητέα

Partner

Mες στη Μέση #14 - Ζήσης Ρούμπος

Partner

Mες στη Μέση #30 - Άλεξ Κένσιν Αποστολόπουλος

Partner

Mες στη Μέση #7 - Κύριος Γαρπόζης

Partner

Mες στη Μέση #23 - Κωνσταντίνος Πετρόπουλος

Partner

Mες στη Μέση #39 - Νινίτα Κολοβέα

Pages