Κωνσταντίνος Μπούρας - Μπαϊμάκος

Κωνσταντίνος Μπούρας - Μπαϊμάκος

Stand up comedian

Partner

Mες στη Μέση #15 - Ανδρέας Πασπάτης

Partner

Mες στη Μέση #31 - Σπύρος Γραμμένος

Partner

Mες στη Μέση #8 – Παναγιώτης Κούδας

Partner

Mες στη Μέση #24 - Κώστας Κουτάνης

Partner

Mες στη Μέση #1 – Θωμάς Ζάμπρας

Partner

Mες στη Μέση #17 - Γιάννης Ρούσσος

Partner

Mες στη Μέση #33 - Μιχάλης Γκουρατζάς

Partner

Mες στη Μέση #10 - Άγγελος Σπηλιόπουλος

Partner

Mες στη Μέση #26 – Ηλίας Φουντούλης

Pages