Παντού Βαμπίρ;

Channel: 

Μια ενδιαφέρουσα εφαρμογή της "βαμπιρο-μόδας"

από το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας.

Tags: