Εσύ ήξερες ότι...| ΟΙ ΜΕΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΝ

Channel: 

Τώρα τελευταία μ' έχει πιάσει μια νοσταλγία για τις παλιές ελληνικές σειρές, οπότε επόμενοι στη λίστα είναι οι Μεν και οι Δεν.

Subscribe: https://www.youtube.com/channel/UCyh4yq-R2iN96OYOfenHJ_Q
Instagram: https://www.instagram.com/mariasoilemezoglou/

#menkaiden #ant1 #weirdfactshow

So thanks for watching,
see you in the next facts,
byeee!

Tags: